Google+ Followers

Saturday, 24 November 2012

"UTTUNG" rajyastariya Ekankika spardha 2012 - antim pheri details

RACHANA KALA KENDRA VA ANIRUDDHA THEATRES AYOJIT
UTTUNG RAJYASTARIYA EKANKIKA SPARDHA 2012...........** ANTIM PHERI **

22 november 2012 sakali 9 vajta --

1) 49NOT OUT -- Maharshi dayanand mahavidyalay

2) LAVKARACH RANGABHUMIVAR -- Sathaye mahavidyalay

3) PRAANI- MAATRA -- Sir parshurambhau mahavidyalay pune

4) 21-12-2012 THE JUDGEMENT DAY -- marhati kalamancha

5) ANESTHESIA -- Anubhav pune

6) RISHTA VAHI SOCH NAYI -- Mithak Mumbai

No comments:

Post a Comment